• Programska oprema za podporo trgovanju z vrednostnimi papirji

  ITEO Trgovanje je programska oprema za podporo trgovanju, ožje bi lahko rekli tudi  knjiga naročil. Namenjena je upravljavcem investicijskih skladov oz. podpori trgovanju z različnimi vrednostnimi papirji, investicijskimi kuponi, valutami, depoziti, izvedenimi finančnimi instrumenti ter ostalimi finančnimi instrumenti, ki jih podpira programska oprema za vodenje naložb ITEO Naložbe, s katero je tudi neposredno povezana.

  Omogoča vnos ter celovit pregled naročil in poslov za organiziran, neorganiziran in valutni trg. Poleg običajnega postopka »naročanja«, ima vgrajene različne kontrole, limite, povezljivost s trgovalnimi sistemi ter administrativne in analitske module. Integracija s programsko opremo za vodenje naložb ITEO Naložbe omogoča racionalnejše  in učinkovitejše delo vseh udeležencev.

  Zajema vsa potrebna poročila investicijskega sklada, saj je poleg predpisanih možna izdelava tudi drugih poročil.

  V povezavi s programsko opremo za vodenje naložb investicijskega sklada omogoča celovito spremljanje in planiranje denarnih tokov (napoved denarnih tokov).

  Spremljanje realiziranih naročil ter morebitnih kršitev je omogočeno tudi preko mobilne aplikacije ITEO Mobile.

  Programska oprema zagotavlja učinkovite notranje kontrole in upravljanje s tveganji