• Spletna aplikacija za vodenje projektov

    Optimizacija delovnih procesov je v današnjih časih izredno pomemben element obstoja podjetij. Stalno izboljševanje procesov omogoča konkurenčno prednost in preživetje na trgu. Organizacije k temu pristopajo različno.
     
    S programom za projektno vodenje lahko popolnoma optimizirate delovni proces v vašem podjetju. Vodja projektov ima v vsakem trenutku popoln pregled nad dogajanjem pri določenem projektu, nad številom porabljenih ur in napakami (bug report) ter nad tem, kaj bi bilo v delovnem procesu potrebno spremeniti, da bi prišli do začrtanega cilja. S programom dosežete tudi povečanje produktivnosti, saj točno vidite, kje so šibke točke.