SVETOVANJE
Našim uporabnikom svetujemo pri delu s programsko opremo, tako iz vidika njene uporabe, kot tudi iz vidika izvedbe evidenc posameznih poslovnih dogodkov. V določenih primerih tako pomagamo pripraviti predloge knjižb, ki jih po tem uporabniki vnesejo oziroma uvozijo v program. Razmeroma odprta zasnova knjiženja poslovnih dogodkov, njena neposredna vpetost v posamezne obdelave ter povezljivost z generičnim orodjem  - MS Excelom, omogoča enostavno evidenco specifičnih dogodkov ali pa izvedbo potrebnih korekcij na relaciji svetovalec - uporabnik. Aktivno smo udeleženi v podpori pri pripravi predlog izkazov in poročil ter analizi morebitnih odstopanj pri dnevnih, mesečnih ter drugih periodičnih kontrolah. Poleg svetovanja pri delu z našo programsko opremo sodelujemo tudi pri pripravi internih rešitev na strani naročnika, vezanih na rezultate naših obdelav, kot so analitična orodja in podatkovna skladišča.


VZDRŽEVANJE
Za nemoteno delovanje ter uporabo naše programske opreme skrbimo za njeno vzdrževanje prek:

•   izdaje novih različic programske opreme,
•   testiranja in periodičnih preventivnih pregledov delovanja,
•   periodičnega preskusa programske opreme in pridobitve pozitivnega mnenja pooblaščenega revizorja informacijskih sistemov,
•   odpravljanja tehničnih zastojev v delovanju programske opreme pri naročniku,
•   razvoja programske opreme v skladu z veljavno zakonodajo, standardi in predpisi,
•   odpravljanja vsebinskih zastojev v delovanju programske opreme pri naročniku,
•   optimizacije, reorganizacije in posodabljanja podatkovne zbirke,
•   vzdrževanja sistema za upravljanje zbirke podatkov Oracle,
•   instalacije delovnih postaj in strežnikov.


RAZVOJ PO MERI
Posamezne module programske opreme razvijamo upoštevajoč specifične potrebe naročnika. Pri tem se opiramo na dolgoletne izkušnje, interdisciplinarna znanja, preverjena orodja in dobro prakso projektnega vodenja.