Podjetje ITEO SPIN d.o.o. je nastalo leta 2001 z vizijo postati referenčni ponudnik najcelovitejših rešitev in najkakovostnejših storitev na področju informacijske podpore naložbene dejavnosti finančnih institucij. Z razvojem domačega kapitalskega trga je podjetje informacijsko podprlo širok spekter udeležencev, od investicijskih oz. vzajemnih skladov, vzajemnih pokojninskih skladov do skrbniških bank in zavarovalnic oz. kritnih skladov ter gospodarskih družb. 

Smo podjetje, ki združuje strokovnjake z znanji s finančno-računovodskega področja, področja revizije, organizacije ter informatike.  Dolgoletne izkušnje pri delu z uporabniki, Združenjem družb za upravljanje, nadzornimi institucijami in revizorji nam omogočajo pripravo in razvoj celovitih rešitev, s poudarkom na kakovosti v vseh fazah našega poslovnega procesa.


OSEBNA IZKAZNICA

Firma: ITEO SPIN, Podjetje za informacijsko podporo naložbeni dejavnosti, d.o.o.
Skrajšana firma: ITEO SPIN d.o.o.
Ulica: Kolodvorska ulica 7
Pošta: SI - 1000 Ljubljana
Davčna št.: SI61695599
Matična št.: 1628879000

Telefon: +386 (0)1 4720 950
Podpora uporabnikom: +386 (0)1 4720 904
Email: info(afna)iteospin.si
Web: https://iteospin.si


VODSTVO

Dejan Tarabić
Svojo pot v podjetju je začel kot svetovalec leta 2003, kasneje prevzel mesto vodje svetovanja, leta 2013 vstopil v podjetje tudi lastniško in kasneje prevzel sovodenje podjetja. Sodeloval je v vseh segmentih razvoja in delovanja informacijske podpore naložbeni dejavnosti vzajemnih oz. vzajemnih pokojninskih skladov, skrbniških bank, zavarovalnic ter gospodarskih družb. Poleg podpore strankam, vsebinskega vzdrževanja aplikacij in priprave specifikacij, je vodil projekt uskladitve programske opreme za vodenje naložb skladno z zahtevami mednarodnih računovodskih standardov (IFRS). Aktivno je sodeloval in sodeluje pri instalacijah in implementacijah vseh večjih projektov podjetja doma in v tujini ter pri projektih migracij podatkov. Poleg vodstvenih funkcij tako še vedno ostaja aktiven na področju svetovanja in podpore strankam, je vsebinska glava podjetja, z veliko mero razumevanja tehnične plati.

Boštjan Jakončič
Podjetniški potencial je kot samostojni podjetnik udejanjil že leta 1992 in ga nato vsa leta nadgrajeval. Od leta 2002 je deloval v reviziji, najprej kot član, kasneje kot vodja revizijske skupine. Podjetju se je pridružil leta 2007 kot svetovalec, kasneje je opravljal nalogo vodje projektov, leta 2015 pa je v podjetje vstopil tudi lastniško in prevzel sovodenje podjetja. Vodil je projekte implementacije izvedenih finančnih instrumentov in implementacijo informacijske podpore trgovanju z naložbami. Zadolžen je za podporo strankam za področje trgovanja z naložbami in vodenja naložb, načrtovanje razvoja ter pripravo in usklajevanje specifikacij. Aktiven je tudi pri projektih migracije podatkov. Poleg vodstvenih funkcij tako v podjetju deluje tudi kot svetovalec in tehnični boter projektov in podjetja. Vsebinsko in tehnično znanje učinkovito uporablja pri razumevanju tako naročnika kot tehničnih izvajalcev. Je »arhitekt«, s celovitim pogledom in pregledom projekta.

  • širok nabor kompetenc naše ekipe
  • več kot 10 let izkušenj na področju razvoja in svetovanja
  • kvalitetno izvedeni projekti in zadovoljni naročniki
  • preverjene rešitve usklajene s potrebami strank
  • razvejana podpora uporabnikom in kratki odzivni časi