Podjetje ITEO SPIN d.o.o. je nastalo leta 2001 z vizijo postati referenčni ponudnik najcelovitejših rešitev in najkakovostnejših storitev na področju informacijske podpore naložbene dejavnosti finančnih institucij. Z razvojem domačega kapitalskega trga je podjetje informacijsko podprlo širok spekter udeležencev, od investicijskih oz. vzajemnih skladov, vzajemnih pokojninskih skladov do skrbniških bank in zavarovalnic oz. kritnih skladov ter gospodarskih družb. 

Smo podjetje, ki združuje strokovnjake z znanji s finančno-računovodskega področja, področja revizije, organizacije ter informatike.  Dolgoletne izkušnje pri delu z uporabniki, Združenjem družb za upravljanje, nadzornimi institucijami in revizorji nam omogočajo pripravo in razvoj celovitih rešitev, s poudarkom na kakovosti v vseh fazah našega poslovnega procesa.


OSEBNA IZKAZNICA

Firma: ITEO SPIN, Podjetje za informacijsko podporo naložbeni dejavnosti, d.o.o.
Skrajšana firma: ITEO SPIN d.o.o.
Ulica: Kolodvorska ulica 7
Pošta: SI - 1000 Ljubljana
Davčna št.: SI61695599
Matična št.: 1628879000

Telefon: +386 (0)1 4720 950
Podpora uporabnikom: +386 (0)1 4720 904
Email: info(afna)iteospin.si
Web: https://iteospin.si


KADRI

Dejan Tarabić - partner, direktor
V podjetju je od avgusta 2003 in je sodeloval v vseh segmentih razvoja in delovanja informacijske podpore naložbeni dejavnosti vzajemnih oz. vzajemnih pokojninskih skladov, skrbniških bank, zavarovalnic ter gospodarskih družb. Svojo pot v podjetju je začel kot svetovalec ter kasneje kot vodja svetovanja. Poleg podpore strankam ter vsebinskega vzdrževanja aplikacij in priprave specifikacij je vodil projekt uskladitve programske opreme za vodenje naložb skladno z zahtevami mednarodnih računovodskih standardov (IFRS). Aktivno je sodeloval pri instalacijah in implementacijah vseh večjih projektov podjetja doma in v tujini. Poleg funkcije direktorja še vedno ostaja aktiven na področju svetovanja. 

Boštjan Jakončič - partner, svetovalec in vodja projektov
Podjetju se je pridružil leta 2007. Pred tem je od leta 2002 deloval v revizijskih vodah, najprej kot član, nato kot vodja revizijske skupine. Podjetniški potencial je kot samostojni podjetnik udejanil že leta 1992 in ga nato vsa leta nadgrajeval. V podjetju ITEO SPIN d.o.o. deluje kot svetovalec in vodja projektov. Poleg podpore strankam na področju trgovanja z naložbami in vodenja naložb, je zadolžen za vodenje projektov ter načrtovanjem razvoja, pripravo in usklajevanje specifikacij. Vodil je projekt implementacije izvedenih finančnih instrumentov ter implementacijo informacijske podpore trgovanju z naložbami. V letu 2015 se je podjetju pridružil tudi kot partner.

  • širok nabor kompetenc naše ekipe
  • več kot 10 let izkušenj na področju razvoja in svetovanja
  • kvalitetno izvedeni projekti in zadovoljni naročniki
  • preverjene rešitve usklajene s potrebami strank
  • razvejana podpora uporabnikom in kratki odzivni časi