• Spletna aplikacija za potne naloge

    Potni nalog je računovodska listina, ki omogoča spremljanje in dokazovanje službenih potovanj zaposlenih ter upravičenost povračila stroškov, ki so nastali pri službenem potovanju. Slovenski računovodski standardi (SRS) predpisujejo obliko in vsebino nalogov za izvajanje knjigovodskih listin, kamor spadajo tudi potni nalogi in obračun potnih stroškov. Potni nalog spada po SRS med naloge za izvajanje, obračun potnih stroškov pa predstavlja knjigovodsko listino.