• Programska podpora za vodenje finančnega najema (leasinga nepremičnin)

  Programska oprema za vodenje finančnega najema nepremičnin omogoča:

  •   vodenje analitičnih evidenc  po posameznih pogodbah o finančnem najemu,
  •   vodenje analitičnih računovodskih evidenc o vrednosti terjatve (iz naslova leasinga) ter pripadajočih prihodkih
      iz naslova zapadlih obresti po posameznih pogodbah,
  •   izračun in vodenje analitičnih evidenc zamudnih obresti ter izpis opominov,
  •   izdelavo izpisa obroka ter IOP obrazca.

  Za njo je značilna tudi povezljivost z ustaljenimi računovodskimi produkti na trgu in omogoča prenos analitičnih knjižb finančnega najema v glavno knjigo naročnika v XML formatu.